PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İmar Affı Son Müracaat Tarihi Ne Zaman...!!!

İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran 2019 Cumartesi gününe kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran 2019 Pazar gününe kadar yatırılabilecek.